1 ژانویه

لو رفتن گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 از طریق برنامه دوربین آنها

لو رفتن گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 از طریق برنامه دوربین آنها

لو رفتن گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 از طریق برنامه دوربین آنها

برنامه دوربین گوشی های نوکیا APK tear-down می باشد که نسخه 8.0210.20 آن که سازگار با اندروید اوریو است بر روی گوشی نوکیا 5 نصب است. این برنامه حالا اطلاعات جالب وارزشمندی از گوشی های آینده منتشر کرده است. همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید لیست دستگاه های نوکیا مشخص شده است که در آن نام گوشی هایی مانند نوکیا 1، نوکیا 4، نوکیا 7 پلاس و نوکیا 9 به چشم میخورد.

شایعات پیرامون گوشی نوکیا 9 از مدت ها قبل به گوش میرسد و اخبار پیرامون این گوشی زیاد است، اخیرا نیز یک خبر در خصوص گوشی نوکیا 1 منتشر شده بود، اما گوشی هایی که برای اولین بار نام آنها در این لیست به چشم میخورد، نوکیا 4 و نوکیا 7 پلاس می باشند. با وجود اینکه این اطلاعات در نوع خود جالب می باشند، اما نکته ای وجود دارد که شاید خیلی نتوان به صحت این تصاویر اطمینان کرد.

تاریخی مربوط به این فایل ها که در تصاویر مشخص است، نشان میدهد که آنها در سال 2016 ایجاد شده اند. بنابراین خیلی نمی توان وجود گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 پلاس را قطعی دانست. اما از طرف دیگر گوشی نوکیا 9 نیز در این لیست وجود دارد که ما میدانیم قرار است به بازار عرضه شود، بنابراین هر چیزی امکانپذیر است.

در هر صورت این تصاویر علاوه بر نام گوشی های آینده نوکیا، موارد دیگری از ویژگی های دوربین مانند حالت تله فوتو، حالت Pro و کنترل سرعت شاتر را نیز نمایش میدهد. این یعنی در صورت موثق بودن این تصاویر در آینده باید شاهد بالاتر قابلیت گوشی های نوکیا در بخش دوربین باشیم.

لو رفتن گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 از طریق برنامه دوربین آنها

(image)

برنامه دوربین گوشی های نوکیا APK tear-down می باشد که نسخه 8.0210.20 آن که سازگار با اندروید اوریو است بر روی گوشی نوکیا 5 نصب است. این برنامه حالا اطلاعات جالب وارزشمندی از گوشی های آینده منتشر کرده است. همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید لیست دستگاه های نوکیا مشخص شده است که در آن نام گوشی هایی مانند نوکیا 1، نوکیا 4، نوکیا 7 پلاس و نوکیا 9 به چشم میخورد.

(image) شایعات پیرامون گوشی نوکیا 9 از مدت ها قبل به گوش میرسد و اخبار پیرامون این گوشی زیاد است، اخیرا نیز یک خبر در خصوص گوشی نوکیا 1 منتشر شده بود، اما گوشی هایی که برای اولین بار نام آنها در این لیست به چشم میخورد، نوکیا 4 و نوکیا 7 پلاس می باشند. با وجود اینکه این اطلاعات در نوع خود جالب می باشند، اما نکته ای وجود دارد که شاید خیلی نتوان به صحت این تصاویر اطمینان کرد.(image)

تاریخی مربوط به این فایل ها که در تصاویر مشخص است، نشان میدهد که آنها در سال 2016 ایجاد شده اند. بنابراین خیلی نمی توان وجود گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 پلاس را قطعی دانست. اما از طرف دیگر گوشی نوکیا 9 نیز در این لیست وجود دارد که ما میدانیم قرار است به بازار عرضه شود، بنابراین هر چیزی امکانپذیر است.

در هر صورت این تصاویر علاوه بر نام گوشی های آینده نوکیا، موارد دیگری از ویژگی های دوربین مانند حالت تله فوتو، حالت Pro و کنترل سرعت شاتر را نیز نمایش میدهد. این یعنی در صورت موثق بودن این تصاویر در آینده باید شاهد بالاتر قابلیت گوشی های نوکیا در بخش دوربین باشیم.

لو رفتن گوشی های نوکیا 4 و نوکیا 7 از طریق برنامه دوربین آنها