3 مارس

آموزش به هوش مصنوعی گامی دیگر برای پیشرفت، توسط بنیانگذار مایکروسافت

آموزش به هوش مصنوعی گامی دیگر برای پیشرفت، توسط بنیانگذار مایکروسافت

آموزش به هوش مصنوعی گامی دیگر برای پیشرفت، توسط بنیانگذار مایکروسافت

بنیانگذار ، پل آلن، در سال 2014 موسسه آلن (AI2) را تاسیس کرد و 125 میلیون دلار دیگر را به آزمایشگاه تحقیقاتی غیرانتفاعی برای گسترش هوش مصنوعی و پروژه ی Alexandria اختصاص داد. AI2 یک موسسه تحقیقاتی است که توسط آلن برای دستیابی به پیشرفت های علمی  و ساخت سیستم های هوش مصنوعی (AI) تاسیس شده است. این موسسه توسط دکتر Oren Etzioni، استاد سابق دانشگاه واشنگتن و مدیر عامل شرکت آلن، رهبری می شود. آلن همچنین کمک های مالی زیادی برای پروژه های جدید و ساخت سیستم های با احساس با قدرت قضاوت ارائه کرده ست.

آلن می گوید: “وقتی AI2 را تاسیس کردم، می خواستم قابلیت های هوش مصنوعی را از طریق تحقیقات دائمی گسترش دهم. این یک چالش بسیار پیچیده است. اگر ما بخواهیم هوش مصنوعی را به توانایی های انسانی نزدیک کنیم، تاثیرات گسترده ای را در تحقیقات، پزشکی و کسب و کار خواهیم داشت.”  اتزیونی نیز می گوید: در حال حاضر، AI  قادر است تا اشیا را بشناسد، اما نمی تواند توضیح دهد که چه چیزی می بیند. همچنین نمی تواند یک کتاب درسی را بخواند و سوالاتی مربوط به آن کتاب را درک کند.” در واقع هوش مصنوعی شبیه کودکی است که در حال رشد است و برخی از بخش های آن هنوز پرورش نیافته است.

پروژه ی Alexandria در واقع با هدف آموزش به AI برای یافتن پاسخ سوالات ساده ای چون ” اگر جوراب های من را در کشو قرار دهم، آیا فردا هم آنجاست؟” و “چطور می توانم بگویم که آیا یک کارتن شیر پر است؟” راه اندازی شده است. پروژه Alexandria به AI کمک خواهد کرد تا چگونگی حل مشکلات غیرمستقیم و مدیریت موقعیت های غیر منتظره را یاد بگیرد و پایه ای برای سیستم های آینده فراهم کند. در این پروژه یادگیری ماشین نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در واقع این پروژه هوش مصنوعی را به درک جدیدی خواهند رساند و هوش مصنوعی را به یک عقل سلیم نزدیک خواهند کرد.

 

آموزش به هوش مصنوعی گامی دیگر برای پیشرفت، توسط بنیانگذار مایکروسافت

(image)

بنیانگذار ، پل آلن، در سال 2014 موسسه آلن (AI2) را تاسیس کرد و 125 میلیون دلار دیگر را به آزمایشگاه تحقیقاتی غیرانتفاعی برای گسترش هوش مصنوعی و پروژه ی Alexandria اختصاص داد. AI2 یک موسسه تحقیقاتی است که توسط آلن برای دستیابی به پیشرفت های علمی  و ساخت سیستم های هوش مصنوعی (AI) تاسیس شده است. این موسسه توسط دکتر Oren Etzioni، استاد سابق دانشگاه واشنگتن و مدیر عامل شرکت آلن، رهبری می شود. آلن همچنین کمک های مالی زیادی برای پروژه های جدید و ساخت سیستم های با احساس با قدرت قضاوت ارائه کرده ست.

(image)

آلن می گوید: “وقتی AI2 را تاسیس کردم، می خواستم قابلیت های هوش مصنوعی را از طریق تحقیقات دائمی گسترش دهم. این یک چالش بسیار پیچیده است. اگر ما بخواهیم هوش مصنوعی را به توانایی های انسانی نزدیک کنیم، تاثیرات گسترده ای را در تحقیقات، پزشکی و کسب و کار خواهیم داشت.”  اتزیونی نیز می گوید: در حال حاضر، AI  قادر است تا اشیا را بشناسد، اما نمی تواند توضیح دهد که چه چیزی می بیند. همچنین نمی تواند یک کتاب درسی را بخواند و سوالاتی مربوط به آن کتاب را درک کند.” در واقع هوش مصنوعی شبیه کودکی است که در حال رشد است و برخی از بخش های آن هنوز پرورش نیافته است.

پروژه ی Alexandria در واقع با هدف آموزش به AI برای یافتن پاسخ سوالات ساده ای چون ” اگر جوراب های من را در کشو قرار دهم، آیا فردا هم آنجاست؟” و “چطور می توانم بگویم که آیا یک کارتن شیر پر است؟” راه اندازی شده است. پروژه Alexandria به AI کمک خواهد کرد تا چگونگی حل مشکلات غیرمستقیم و مدیریت موقعیت های غیر منتظره را یاد بگیرد و پایه ای برای سیستم های آینده فراهم کند. در این پروژه یادگیری ماشین نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در واقع این پروژه هوش مصنوعی را به درک جدیدی خواهند رساند و هوش مصنوعی را به یک عقل سلیم نزدیک خواهند کرد.

 

آموزش به هوش مصنوعی گامی دیگر برای پیشرفت، توسط بنیانگذار مایکروسافت