20 دسامبر

هایپرلوپ رکورد سرعت خود را شکست

هایپرلوپ رکورد سرعت خود را شکست

هایپرلوپ رکورد سرعت خود را شکست

پروژه هایپرلوپ به تدریج در حال تبدیل شدن به یک محصول صنعتی است و در همین راستا به تدریج دستاوردهای جدیدتری توسط آن به دست می آید. این شرکت در روزهای گذشته توانست سومین اجرای آزمایشی خود را در لاس وگاس با موفقیت پشت سر بگذارد و طی آن، رکورد سرعت خود را ارتقا دهد.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط ورج، پروژه هایپرلوپ وان پیش از این رکورد سرعتی معادل 309 کیلومتر در ساعت را به نام خود ثبت کرده اما در جدیدترین تست برگزار شده، آنها توانستند به رکورد 387 کیلومتر در ساعت دست پیدا کنند که به مراتب سریعتر از حداکثر سرعت قبلی است. البته این پایان کار هایپرلوپ نیست زیرا آنها پیش بینی می کنند XP-1 (که دستگاه مورد آزمایش کنونی است) بتواند در شرایط فعلی به سرعت 400 کیلومتر در ساعت نیز دست پیدا کند که با توجه به پیشرفت ها دور از انتظار نیست. پس از آن نیز فاز بعدی عملیات برای رسیدن به سرعت تئوری این سیستم حمل و نقل که 1125 کیلومتر در ساعت است آغاز خواهد شد. البته رسیدن به این سرعت نیازمند برقراری شرایط محیطی و فیزیکی خاصی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اصلی ترین چالش هایپرلوپ در این مسیر، ایجاد یک محفظه خلاء نسبی در مسافتی در حدود 160 کیلومتر (یا فاصله بین دو شهر یا ایستگاه) است و سیستم اختصاصی راه اندازی و توقف کپسول های حمل مسافر نیز به گونه ای طراحی شده که باعث می شود پس از هر بار رسیدن آنها به ایستگاه، نیازمند راه اندازی مجدد سیستم خلاء بود.

هایپرلوپ رکورد سرعت خود را شکست

(image)

پروژه هایپرلوپ به تدریج در حال تبدیل شدن به یک محصول صنعتی است و در همین راستا به تدریج دستاوردهای جدیدتری توسط آن به دست می آید. این شرکت در روزهای گذشته توانست سومین اجرای آزمایشی خود را در لاس وگاس با موفقیت پشت سر بگذارد و طی آن، رکورد سرعت خود را ارتقا دهد.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط ورج، پروژه هایپرلوپ وان پیش از این رکورد سرعتی معادل 309 کیلومتر در ساعت را به نام خود ثبت کرده اما در جدیدترین تست برگزار شده، آنها توانستند به رکورد 387 کیلومتر در ساعت دست پیدا کنند که به مراتب سریعتر از حداکثر سرعت قبلی است. البته این پایان کار هایپرلوپ نیست زیرا آنها پیش بینی می کنند XP-1 (که دستگاه مورد آزمایش کنونی است) بتواند در شرایط فعلی به سرعت 400 کیلومتر در ساعت نیز دست پیدا کند که با توجه به پیشرفت ها دور از انتظار نیست. پس از آن نیز فاز بعدی عملیات برای رسیدن به سرعت تئوری این سیستم حمل و نقل که 1125 کیلومتر در ساعت است آغاز خواهد شد. البته رسیدن به این سرعت نیازمند برقراری شرایط محیطی و فیزیکی خاصی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اصلی ترین چالش هایپرلوپ در این مسیر، ایجاد یک محفظه خلاء نسبی در مسافتی در حدود 160 کیلومتر (یا فاصله بین دو شهر یا ایستگاه) است و سیستم اختصاصی راه اندازی و توقف کپسول های حمل مسافر نیز به گونه ای طراحی شده که باعث می شود پس از هر بار رسیدن آنها به ایستگاه، نیازمند راه اندازی مجدد سیستم خلاء بود.

هایپرلوپ رکورد سرعت خود را شکست