26 نوامبر

برندگان ۲۰۱۶ خودرو سال کانادا

برندگان ۲۰۱۶ خودرو سال کانادا

انجمن روزنامه‌نگاران خودرو کانادا ( AJAC ) همه ساله بهترین خودروهای بازار را در دسته های مختلف مورد بررسی قرار داده و خودرو سال کانادا را معرفی می کنند.امسال نیز این رقابت در نه دسته مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و برندگان ۲۰۱۶ خودرو سال کانادا معرفی شدند. نتایج منتشر شده نشان می‌دهد بیشترین امتیاز …

Only Bluray

آلرژی و تغذیه
بک لینک