6 Aug

جهان های معلق مینیاتوری در حصار شیشه های آزمایشگاهی

جهان های معلق مینیاتوری در حصار شیشه های آزمایشگاهی

Floating Worlds

جهان های واقعی در توده ای از مشکلات و تنش ها محدود شده اند؛ به حدی که افق های دور دست روشنایی آینده در حال محو شدن هستند. داستان دنیا های مینیاتوری محصور در شیشه های کوچک بسیار متفاوت است. روزا یانگ خالق جهان های کوچک مینیاتوری توانسته تا با هنر خویش دنیاهای خود را …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جهان های معلق مینیاتوری در حصار شیشه های آزمایشگاهی

(image)

جهان های واقعی در توده ای از مشکلات و تنش ها محدود شده اند؛ به حدی که افق های دور دست روشنایی آینده در حال محو شدن هستند. داستان دنیا های مینیاتوری محصور در شیشه های کوچک بسیار متفاوت است. روزا یانگ خالق جهان های کوچک مینیاتوری توانسته تا با هنر خویش دنیاهای خود را …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جهان های معلق مینیاتوری در حصار شیشه های آزمایشگاهی

دانلود فیلم خارجی