2 مارس

قابلیت مکالمه‌ی صوتی و تصویری به اینستاگرام اضافه میشود

قابلیت مکالمه‌ی صوتی و تصویری به اینستاگرام اضافه میشود

قابلیت مکالمه‌ی صوتی و تصویری به اینستاگرام اضافه میشود

اینستاگرام امروزه یکی از پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی برای اشتراگ گذاری عکس محسوب میشود که از گذشته تاکنون بروزرسانی‌های فروانی را دریافت کرده و ویژگی‌های جدیدی را به خود دیده است. این روند مطمئنا ادامه خواهد داشت و احتمالا بروزرسانی‌های آتی این شبکه‌ی اجتماعی باعث غافل گیری بیشتر کاربران شود و امکاناتی را ارائه دهد که در مورد یک شبکه‌ی اجتماعی چند رایج نیست. گزارشات ماه‌های گذشته نشان میدادند که اینستاگرام به دنبال اضافه کردن قابلیت های جدید به این برنامه است و حالا فایل های جدید کشف شده در این برنامه نشان میدهد که قابلیت تماس صوتی و مکالمه‌ی ویدئویی به زودی زود به اینستاگرام اضافه خواهد شد.

به تازگی تصاویر متعددی از داخل فایل APK اینستاگرام استخراج شده است که با عناوین Call.png، Video.png و action-call.png همراه شده بودند. این موضوع که پیش از اضافه کردن ویژگی‌های خاصی فایل های مربوط به آنها، مانند چیزی که اکنون در اینستاگرام یافت شده قرار گیرند اتفاق رایجی است و به نوعی اینستاگرام این پیام را به ما داده که ویژگی‌های جدیدی به این برنامه اضافه خواهند شد.

این حرکت نشان دهنده‌ی این است که اینستاگرام قصد دارد با اضافه کردن ویژگی‌های جدید مذکور به برنامه‌ی خود نسبت به اصلی ترین رقیب خود یعنی Snapchat برتری پیدا کند که البته این برنامه از سه سال پیش دارای قابلیت تماس تصویری است. مطمئنا اضافه کردن قابلیت تماس به اینستاگرام باعث افزایش محبوبیت این برنامه بین کاربران خواهد شد. باید دید این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

قابلیت مکالمه‌ی صوتی و تصویری به اینستاگرام اضافه میشود

(image)

اینستاگرام امروزه یکی از پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی برای اشتراگ گذاری عکس محسوب میشود که از گذشته تاکنون بروزرسانی‌های فروانی را دریافت کرده و ویژگی‌های جدیدی را به خود دیده است. این روند مطمئنا ادامه خواهد داشت و احتمالا بروزرسانی‌های آتی این شبکه‌ی اجتماعی باعث غافل گیری بیشتر کاربران شود و امکاناتی را ارائه دهد که در مورد یک شبکه‌ی اجتماعی چند رایج نیست. گزارشات ماه‌های گذشته نشان میدادند که اینستاگرام به دنبال اضافه کردن قابلیت های جدید به این برنامه است و حالا فایل های جدید کشف شده در این برنامه نشان میدهد که قابلیت تماس صوتی و مکالمه‌ی ویدئویی به زودی زود به اینستاگرام اضافه خواهد شد.

به تازگی تصاویر متعددی از داخل فایل APK اینستاگرام استخراج شده است که با عناوین Call.png، Video.png و action-call.png همراه شده بودند. این موضوع که پیش از اضافه کردن ویژگی‌های خاصی فایل های مربوط به آنها، مانند چیزی که اکنون در اینستاگرام یافت شده قرار گیرند اتفاق رایجی است و به نوعی اینستاگرام این پیام را به ما داده که ویژگی‌های جدیدی به این برنامه اضافه خواهند شد.

این حرکت نشان دهنده‌ی این است که اینستاگرام قصد دارد با اضافه کردن ویژگی‌های جدید مذکور به برنامه‌ی خود نسبت به اصلی ترین رقیب خود یعنی Snapchat برتری پیدا کند که البته این برنامه از سه سال پیش دارای قابلیت تماس تصویری است. مطمئنا اضافه کردن قابلیت تماس به اینستاگرام باعث افزایش محبوبیت این برنامه بین کاربران خواهد شد. باید دید این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

قابلیت مکالمه‌ی صوتی و تصویری به اینستاگرام اضافه میشود