8 مارس

نظریه جدید محققان: بیگانگان می توانند بشریت را با یک نرم افزار مخرب از بین ببرند

نظریه جدید محققان: بیگانگان می توانند بشریت را با یک نرم افزار مخرب از بین ببرند

نظریه جدید محققان:  بیگانگان می توانند بشریت را با یک نرم افزار مخرب از بین ببرند

اخیرا بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دو محقق در ماه گذشته احتمال داده شده است که تمدن بیگانه می تواند زمین را فقط با هوش مصنوعی نابود کند. بر اساس مقالات علمی تحت عنوان “ارتباط میان ستاره ای” در مورد حملات احتمالی بیگانگان به صورت غیر مستقیم و از طریق کد صحبت شده و این موضوع مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. محققان اعلام کردند: “برای بیگانگان ارسال یک پیام مخرب برای از بین بردن انسان کم هزینه تر از ارسال تجهیزات جنگی است.” آنها ادعا می کنند که رمزگشایی پیامی از سوی بیگانگان غیرممکن است و می تواند یک تهدید برای بشریت باشد، بنابراین انسان ها باید به شدت احتیاط کنند.

در واقع یک پیام از فضا ممکن است به قدری پیچیده باشد که برای نمایش، تجزیه و تحلیل و درک آن نیاز به سیستم های قدرتمندی باشد. چنین پیامی نمی تواند با اطمینان از بین برود و خطرات تکنیکی را باقی خواهد گذاشت در نتیجه یک تهدید محسوب می شود. محققان توضیح می دهند که اگر پیام هایی دریافت کنیم که «مثبت و جالب» هستند، احتمالا بهتر است که آنها را چاپ کنیم و در یک سیستم کامپیوتری آن را اجرا و باز نکنیم. زیرا هرگونه پیام مخرب پیشرفته می تواند فناوری های موجود در سیاره ی ما را نابود کند. در نتیجه بهتر است هیچ گونه پیامی از سوی بیگانگان در سیستم های کامپیوتری رمز گشایی نشود.

 از سوی دیگر محققان ادعا می کنند که امکان ارسال یک پیام مخرب از سوی بیگانگان بسیار کم است اما صفر نیست. به هر حال انسان باید به دنبال راهی برای تصمیم آگانه باشد و کوکورانه در چنین شرایطی تصمیم نگیرد. به طور کلی این موضوع بسیار حساس و مهم خواهد بود و از سویی دیگر ترسناک و هیجان انگیز است. قطعا هرگز فکرش را هم نمی کنیم که توسط کدهای ارسال شده از سوی بیگانگان نابود شویم.

نظریه جدید محققان: بیگانگان می توانند بشریت را با یک نرم افزار مخرب از بین ببرند

(image)

اخیرا بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دو محقق در ماه گذشته احتمال داده شده است که تمدن بیگانه می تواند زمین را فقط با هوش مصنوعی نابود کند. بر اساس مقالات علمی تحت عنوان “ارتباط میان ستاره ای” در مورد حملات احتمالی بیگانگان به صورت غیر مستقیم و از طریق کد صحبت شده و این موضوع مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. محققان اعلام کردند: “برای بیگانگان ارسال یک پیام مخرب برای از بین بردن انسان کم هزینه تر از ارسال تجهیزات جنگی است.” آنها ادعا می کنند که رمزگشایی پیامی از سوی بیگانگان غیرممکن است و می تواند یک تهدید برای بشریت باشد، بنابراین انسان ها باید به شدت احتیاط کنند.

(image)

در واقع یک پیام از فضا ممکن است به قدری پیچیده باشد که برای نمایش، تجزیه و تحلیل و درک آن نیاز به سیستم های قدرتمندی باشد. چنین پیامی نمی تواند با اطمینان از بین برود و خطرات تکنیکی را باقی خواهد گذاشت در نتیجه یک تهدید محسوب می شود. محققان توضیح می دهند که اگر پیام هایی دریافت کنیم که «مثبت و جالب» هستند، احتمالا بهتر است که آنها را چاپ کنیم و در یک سیستم کامپیوتری آن را اجرا و باز نکنیم. زیرا هرگونه پیام مخرب پیشرفته می تواند فناوری های موجود در سیاره ی ما را نابود کند. در نتیجه بهتر است هیچ گونه پیامی از سوی بیگانگان در سیستم های کامپیوتری رمز گشایی نشود.

 از سوی دیگر محققان ادعا می کنند که امکان ارسال یک پیام مخرب از سوی بیگانگان بسیار کم است اما صفر نیست. به هر حال انسان باید به دنبال راهی برای تصمیم آگانه باشد و کوکورانه در چنین شرایطی تصمیم نگیرد. به طور کلی این موضوع بسیار حساس و مهم خواهد بود و از سویی دیگر ترسناک و هیجان انگیز است. قطعا هرگز فکرش را هم نمی کنیم که توسط کدهای ارسال شده از سوی بیگانگان نابود شویم.

نظریه جدید محققان: بیگانگان می توانند بشریت را با یک نرم افزار مخرب از بین ببرند