9 مارس

HTC رکورد زد، اما برعکس!

HTC رکورد زد، اما برعکس!

HTC رکورد زد، اما برعکس!

21 سال از زمان تأسیس شرکت تایوانی میگذرد و به نظر میرسد هر چه این عدد بزرگتر می شود اوضاع برای این شرکت نابه سامان تر خواهد شد. ضرر مالی اچ تی سی در ماه های سپری شده در سال جدید همچنان ادامه دارد، به طوری که به بیشترین میزان ضرردهی در 13 سال گذشته رسیده است.

 برای آنکه به عمق فاجعه رخ داده در شرکت اچ تی سی پی ببرید، کافیست بدانید که این شرکت در ماه فوریه سال 2018 به میزان 98.3 میلیون دلار درآمد داشته است. این مبلغ 23 درصد پایین تر از آن میزانی است که HTC در ماه ژانویه همین سال کسب کرده بود. در مقایسه با سال گذشته، خوب است بدانید درآمد آنها در فوریه 2017 میزان 128.59 میلیون دلار بود که این یعنی امسال 44 درصد کاهش درآمد داشته اند.

اچ تی سی در سال های اخیر با معرفی پرچمداران پر زرق و برق خود تلاش کرده است که دوباره به روزهای اوج خود بازگردد، اما شاید اصلی ترین دلیل افت درآمد این شرکت دسترسی محدود به جدیدترین گوشی های آن در بازارهای مختلف باشد. به عنوان مثال U11+ با نادیده گرفتن چند بازار بزرگ در جهان، مانند آمریکا فروشی بسیار کمتر از آنچه انتظار میرفت را تجربه کرد. خبر ناامیدکننده اینست که پیش بینی می شود این افت درآمد در ماه جاری، یعنی مارس نیز ادامه داشته باشد، اما احتمالا در ماه آپریل وضعیت برای HTC با معرفی پرچمدار جدید خود، U12 کمی بهتر شود.

اچ تی سی وظیفه تولید نسل اول گوشی های پیکسل گوگل و یکی از دو گوشی نسل دوم آنها را بر عهده داشت، اما سال گذشته گوگل واحد تولید پیکسل در HTC را تصاحب کرد و از این معامله شرکت تایوانی درآمد خوبی کسب کرد. با وجود این تغییر چشمگیری در وضعیت بحرانی بخش موبایل اچ تی سی حاصل نشد. البته کاهش درآمد این شرکت تأثیری در میزان فروش بخشو واقعیت مجازی آن نداشته است و پیش بینی می شود از آنجاییکه بخش اصلی موبایل HTC به گوگل فروخته شده است، این شرکت فعالیت خود در زمینه محصولات واقعیت مجازی را بیشتر کند.

HTC رکورد زد، اما برعکس!

(image)

21 سال از زمان تأسیس شرکت تایوانی میگذرد و به نظر میرسد هر چه این عدد بزرگتر می شود اوضاع برای این شرکت نابه سامان تر خواهد شد. ضرر مالی اچ تی سی در ماه های سپری شده در سال جدید همچنان ادامه دارد، به طوری که به بیشترین میزان ضرردهی در 13 سال گذشته رسیده است.

 برای آنکه به عمق فاجعه رخ داده در شرکت اچ تی سی پی ببرید، کافیست بدانید که این شرکت در ماه فوریه سال 2018 به میزان 98.3 میلیون دلار درآمد داشته است. این مبلغ 23 درصد پایین تر از آن میزانی است که HTC در ماه ژانویه همین سال کسب کرده بود. در مقایسه با سال گذشته، خوب است بدانید درآمد آنها در فوریه 2017 میزان 128.59 میلیون دلار بود که این یعنی امسال 44 درصد کاهش درآمد داشته اند.

اچ تی سی در سال های اخیر با معرفی پرچمداران پر زرق و برق خود تلاش کرده است که دوباره به روزهای اوج خود بازگردد، اما شاید اصلی ترین دلیل افت درآمد این شرکت دسترسی محدود به جدیدترین گوشی های آن در بازارهای مختلف باشد. به عنوان مثال U11+ با نادیده گرفتن چند بازار بزرگ در جهان، مانند آمریکا فروشی بسیار کمتر از آنچه انتظار میرفت را تجربه کرد. خبر ناامیدکننده اینست که پیش بینی می شود این افت درآمد در ماه جاری، یعنی مارس نیز ادامه داشته باشد، اما احتمالا در ماه آپریل وضعیت برای HTC با معرفی پرچمدار جدید خود، U12 کمی بهتر شود.

اچ تی سی وظیفه تولید نسل اول گوشی های پیکسل گوگل و یکی از دو گوشی نسل دوم آنها را بر عهده داشت، اما سال گذشته گوگل واحد تولید پیکسل در HTC را تصاحب کرد و از این معامله شرکت تایوانی درآمد خوبی کسب کرد. با وجود این تغییر چشمگیری در وضعیت بحرانی بخش موبایل اچ تی سی حاصل نشد. البته کاهش درآمد این شرکت تأثیری در میزان فروش بخشو واقعیت مجازی آن نداشته است و پیش بینی می شود از آنجاییکه بخش اصلی موبایل HTC به گوگل فروخته شده است، این شرکت فعالیت خود در زمینه محصولات واقعیت مجازی را بیشتر کند.

HTC رکورد زد، اما برعکس!