5 Apr

خوانندگان و کاربران سخت افزار مطالعه کنند

خوانندگان و کاربران سخت افزار مطالعه کنند

خوانندگان و کاربران سخت افزار مطالعه کنند

دوستان،همراهان و همه ی بر و بچه های سخت افزاری امیدواریم پس از پایان تعطیلات رسمی نوروز 1395،سال جدید را به خوبی آغاز کرده و به تمامی قله های مد نظر در برنامه ریزی خود در این سال دست پیدا کرده و شادی همواری بر روی لبانتان باشد.هدف از این مطلب عنوان کرده یک مورد بسیار مهم است.با ما همراه باشید.

 

عزیزان گرام،با توجه به نظرات و پرسش های برخی از دوستان در زیر اخبار روزانه،تصمیم به ارائه یک توضیح کوتاه گرفته ایم.

گاها مشاهده می گردد که برخی از عزیزان،در پایان اخبار روزانه مواردی از قبیل :

کاش قیمت رو هم می نوشتید.

چرا مصرف برق این کارت گرافیک رو ننوشتید؟

کی وارد کشور می شود؟

و پرسش هایی از این دست دیده می شود.سروران توجه داشته باشید که مطالب روزانه ی “سخت افزار” به چند بخش تقسیم می گردد که یکی از مهمترین آنها اخبار روزانه است.اخبار روزانه در یک طبقه بندی قرار گرفته و به طور معمول تنها چند ساعت پس از لانچ جهانی،ترجمه و آنالیز شده و در اختیار شما قرار می گیرد.تمامی اطلاعات،مشخصات و تصاویری که در اخبار روزانه مشاهده می فرمائید،از جمله مواردی است که در منابع ما و اطلاعات کمپانی مندرج است.به عبارت بهتر ما نه تنها چیزی را از قلم نمی اندازیم،بلکه در سیستم نوشتار از یادآوری اطلاعات گذشته،احتمالات و نظریه پردازی استفاده می کنیم تا بدین ترتیب ذهن خوانندگان را به هر چه بیشتر به سوی یک تصمیم گیری مناسب هدایت نمائیم.

پس اگر در برخی موارد اطلاعاتی را در اخبار روزانه مشاهده نمی کنید،دو علت دارد.

1-هنوز اعلام نشده است.

2-هنوز کمپانی و مرجع معتبری آن مورد را تائید نکرده است.

با تشکر از حمایت و نظرات شما.

خوانندگان و کاربران سخت افزار مطالعه کنند

(image)

دوستان،همراهان و همه ی بر و بچه های سخت افزاری امیدواریم پس از پایان تعطیلات رسمی نوروز 1395،سال جدید را به خوبی آغاز کرده و به تمامی قله های مد نظر در برنامه ریزی خود در این سال دست پیدا کرده و شادی همواری بر روی لبانتان باشد.هدف از این مطلب عنوان کرده یک مورد بسیار مهم است.با ما همراه باشید.

 

عزیزان گرام،با توجه به نظرات و پرسش های برخی از دوستان در زیر اخبار روزانه،تصمیم به ارائه یک توضیح کوتاه گرفته ایم.

گاها مشاهده می گردد که برخی از عزیزان،در پایان اخبار روزانه مواردی از قبیل :

کاش قیمت رو هم می نوشتید.

چرا مصرف برق این کارت گرافیک رو ننوشتید؟

کی وارد کشور می شود؟

و پرسش هایی از این دست دیده می شود.سروران توجه داشته باشید که مطالب روزانه ی “سخت افزار” به چند بخش تقسیم می گردد که یکی از مهمترین آنها اخبار روزانه است.اخبار روزانه در یک طبقه بندی قرار گرفته و به طور معمول تنها چند ساعت پس از لانچ جهانی،ترجمه و آنالیز شده و در اختیار شما قرار می گیرد.تمامی اطلاعات،مشخصات و تصاویری که در اخبار روزانه مشاهده می فرمائید،از جمله مواردی است که در منابع ما و اطلاعات کمپانی مندرج است.به عبارت بهتر ما نه تنها چیزی را از قلم نمی اندازیم،بلکه در سیستم نوشتار از یادآوری اطلاعات گذشته،احتمالات و نظریه پردازی استفاده می کنیم تا بدین ترتیب ذهن خوانندگان را به هر چه بیشتر به سوی یک تصمیم گیری مناسب هدایت نمائیم.

پس اگر در برخی موارد اطلاعاتی را در اخبار روزانه مشاهده نمی کنید،دو علت دارد.

1-هنوز اعلام نشده است.

2-هنوز کمپانی و مرجع معتبری آن مورد را تائید نکرده است.

با تشکر از حمایت و نظرات شما.

خوانندگان و کاربران سخت افزار مطالعه کنند

خرید بک لینک