11 آگوست

دادگاه کره‌ای در ماجرای گلکسی نوت 7 به نفع سامسونگ رأی داد

دادگاه کره‌ای در ماجرای گلکسی نوت 7 به نفع سامسونگ رأی داد

دادگاه کره‌ای در ماجرای گلکسی نوت 7 به نفع سامسونگ رأی داد

سال گذشته گروهی از صاحبان گوشی های گلکسی نوت 7 شکایتی را علیه سامسونگ در کره جنوبی تنظیم کردند. آنها به دلیل بازخوانی گوشی نوت 7 به علت مشکلات احتمالی و به موجب ناراحتی که بعد از این بازخوانی برای  آنها فراهم شده بود،  به ازای هر فرد از سامسونگ درخواست 267 دلار (300 وون) کردند.

از آن زمان به بعد، تعداد شاکیان این پرونده به 1900 نفر افزایش یافت. بدین صورت پول مورد نیاز برای جلب نظر آنها به ازای هر نفر 433 دلار به 822,000 دلار در مجموع رسید. اما خبر خوب برای سامسونگ این بود که دادگاه محلی، حکم را به نفع شرکت صادر کرد و اعلام کرد که این فراخوان و هرگونه ناراحتی که ممکن است باعث شود “غیرقابل قبول” است. سامسونگ از طرف دیگر، درگیر تقاضای مشابه دیگری در دادگاه ایالات متحده است، اما این دادگاه همچنان ادامه دارد.

دادگاه کره‌ای در ماجرای گلکسی نوت 7 به نفع سامسونگ رأی داد

(image)

سال گذشته گروهی از صاحبان گوشی های گلکسی نوت 7 شکایتی را علیه سامسونگ در کره جنوبی تنظیم کردند. آنها به دلیل بازخوانی گوشی نوت 7 به علت مشکلات احتمالی و به موجب ناراحتی که بعد از این بازخوانی برای  آنها فراهم شده بود،  به ازای هر فرد از سامسونگ درخواست 267 دلار (300 وون) کردند.

از آن زمان به بعد، تعداد شاکیان این پرونده به 1900 نفر افزایش یافت. بدین صورت پول مورد نیاز برای جلب نظر آنها به ازای هر نفر 433 دلار به 822,000 دلار در مجموع رسید. اما خبر خوب برای سامسونگ این بود که دادگاه محلی، حکم را به نفع شرکت صادر کرد و اعلام کرد که این فراخوان و هرگونه ناراحتی که ممکن است باعث شود “غیرقابل قبول” است. سامسونگ از طرف دیگر، درگیر تقاضای مشابه دیگری در دادگاه ایالات متحده است، اما این دادگاه همچنان ادامه دارد.

دادگاه کره‌ای در ماجرای گلکسی نوت 7 به نفع سامسونگ رأی داد